Languages

  03-917-917-2

דלת הרמטית
דלת ביטחון
תקן 4 כוכבים
גלריה (לחץ להגדלה)

היחידה שזכתה בתקן 4 כוכבים נגד פריצה .התקן הגבוה והמחמיר ביותר של מכון התקנים.

 

עד כה ניתן היה למצוא תקנים בדרגה של 2-3 כוכבים ,לאחרונה הוסרו תקנים גם לחלק מהחברות המובילות

וחברות רבות מתנהלות היום ללא תקנים כלל.

דלת הרמטית
דלת ביטחון
נעילת הדלת החדשה
הדמיה (לחץ להגדלה)

3D LOCK

נעילה הרמטית בשלושה מימדים
מנגנון הטרי די לוק שולח בריחי T לתוך המשקוף לנעילה משולשת הבריחים הופכים ליחידה אחת עם המשקוף לא ניתן לכופף או לשלוף אותם.
מנגנון חסין לפריצה

נעילת הדלת הישנה
גלריה (לחץ להגדלה)

מנעול בריחים גליליים לנעילה ישרה

הבריחים הגליליים סובלים משתי נקודות תורפה עיקריות:
1. מתכופפים בקלות.
2. נשלפים מהמשקוף.
מנגנון שפותח בשנות ה70 זהה בכל חברה כיום
מנגנון נפרץ בקלות ביותר משיטה אחת

דלת הרמטית
דלת ביטחון
צירי הדלת החדשים
הדמיה (לחץ להגדלה)

METAGRIP
צירי מנעול נסתרים.
בעת סגירת הדלת, כל ציר מהווה 3 בריחים חסינים לכל שיטות הפריצה.

צירי הדלת הישנים
גלריה (לחץ להגדלה)

צירי מוט חשופים.
צירים גלויים, ממוקמים חיצונית לדלת.
נתלשים במשקלים נמוכים יחסית.

דלת הרמטית
דלת ביטחון
פתיחת דלת חדשה
הדמיה (לחץ להגדלה)

REFLEX

פתיחת בזק בנגיעה אחת. שימוש באנרגיית טריקת הדלת(Epe) לנטרול מהיר של מנגנון הנעילה פתיחת אוטומטית קלה .מופעל עי סיבוב כלפי מעלה של בורר הפעולה

פתיחת דלת ישנה
גלריה (לחץ להגדלה)

פתיחה

הכנסת הבריחים לתוך הדלת בסיבוב איטי של 360 מעלות

פתיחה מכנית איטית

 

דלת הרמטית
דלת ביטחון
נעילת הדלת החדשה
הדמיה (לחץ להגדלה)

WALK&LOCK

אתה טורק, והדלת ננעלת אוטומטית. הפעלת מנגנון הנעילה בטריקה נעילה אוטומטית המבטלת את האפשרות לשכוח את הדלת פתוחה.

נעילת הדלת הישנה
גלריה (לחץ להגדלה)

סגירה של הדלת

סיבוב של 360 מעלות .הסיבוב הידני מוציא את הבריחים מהדלת
אנשים שוכחים לנעול את הדלת בתדירות גבוהה
- 40% מהפריצות הן "פריצות קלות" לאנשים ששכחו לנעול את הדלת.

דלת הרמטית
דלת ביטחון
משקוף דלת חדש
הדמיה (לחץ להגדלה)

FRAMESHIFT

"משקוף ממשיך קיר". משקוף מתקדם המבטל את האפשרות להיעזר בו בעת הפריצה.
הופך את הדלת לחלק מהקיר.

משקוף דלת ישן
גלריה (לחץ להגדלה)

משקוף מדורג

מהווה אויב לדלת.הדלת יושבת על המשקוף ובעזרתו הפורצים דוחקים את הדלת ומכופפים את הבריחים.

דלת הרמטית
דלת ביטחון
סף דלת חדש
גלריה (לחץ להגדלה)

סף אקטיבי
מכבש אקטיבי בעל פעולה כפולה.
בעת הסגירה יורד אוטומטית לאטימה מוחלטת של החלק התחתון ובעת הפתיחה יורד אוטומטית במקום בו הוגדר לו מראש ומשמש כמעצור דלת
אוטומטי

סף דלת ישן
גלריה (לחץ להגדלה)

תוסף תחתון

תוסף נוקשה עם מברשת הממוסמר אל הדלת באמצעות ניטים. שינוי גובה הדלת מסורבל ודורש התערבות של בעל מקצוע.יכולת האטימה שלו היא לכל היותר מתפשרת.

דלת הרמטית
דלת ביטחון
מגן דלת חדש
גלריה (לחץ להגדלה)

GOLD CUP
מגן צילינדר עוצמתי החודר לעומק הדלת ומתאגד איתה
מבטל לחלוטין את האופציה לפריצה שקטה***

מגן דלת ישן
גלריה (לחץ להגדלה)

מגן צילינדר- מינימאלי

מורכב על לדלת, דבר שהופך אותו לחלש באופן יחסי. ניתן לפירוק ביתר קלות.חשוף לפריצות שקטות.

דלת הרמטית
דלת ביטחון
סגר ביטחון דלת הרמטיקס
גלריה (לחץ להגדלה)

QUICK PEEK
סגר ביטחון נסתר
מופעל עי סיבוב כלפי מעלה של בורר הפעולה

סגר ביטחון ישן
גלריה (לחץ להגדלה)

סגר ביטחון חיצוני לדלת מיושן ומסורבל לשימוש

דלת הרמטית
דלת ביטחון
מונע טריקה חדש
גלריה (לחץ להגדלה)

מנגנון בטיחות המונע טריקה לא רצונית של הדלת ומגן על אצבעות ילדים .

אין

חזרה למעלה
הבעיה
הפתרון הטכנולוגי
קטלוג מוצרים
Email:shahafmil@gmail.com , Cellular:0508789397
Close
Copypright © 2009 Hermetix
Hermetix
SAFETY DOOR LTD All rights reserved
A Brainstormproject
Design byDEZION
QUATRO